+358 44 794 5669 matkailu@mikkeli.fi

Sarkaslammen kalliomaasto

Sarkaslammen kalliomaasto

Ristilammen ja Sarkaslammen kallioalueita hallitsevat 30-50 m vedenpinnan yläpuolelle nousevat jyrkänteet ja niiden väliin jäävät laaksot, jotka kuvastavat alueen kallioperän murros- ja ruhjevyöhykkeiden kulkua. Kallioiden pääkivilaji on granaattipitoinen kiillegneissi, jossa on graniittia suoniaineksena sekä paikoin laajempina alueina.

Saimaa UNESCO Global Geopark

Viisalanmäentie 980
51890 Juva

+358407551100

veera.hakkarainen@saimaageopark.fi