MATKAILUtilastoja


Matkailun tunnusluvut Etelä-Savosta 

Alueelliset tunnusluvut toimitetaan noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. 

Ajankohtaista tietoa tilastokeskuksesta

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät edelleen Suomen majoitusliikkeissä elokuussa 2018. Heille tilastoitiin lähes 754 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,5 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 1,6 miljoonaa kertaa.

Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 0,8 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Tilastokeskus on julkaissut aiheesta tiedotteen 5.10.2018
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,6 prosenttia elokuussa


Etelä-Savo ennakoi

www.esavoennakoi.fi 

Sivustolla ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä ja sekä hahmotellaan tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa. Toteutuksesta vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilannekuvasta ja tulevaisuudennäkymistä kiinnostuneiden käyttöön ja hyödynnettäväksi!

Matkailualan näkymien osalta sivustolla on todettu mm. että: 

  • Matkailu on merkittävä työllistäjä ja suuren kasvupotentiaalin palveluala, johon Etelä-Savossa panostetaan voimakkaasti 
  • Matkailun vetovoima perustuu erityisesti alueen puhtaaseen ja rikkaaseen luontoon 
  • Pohjoisten alueiden merkityksen kasvaessa myös arktisuus ja sen  erityislaatuisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia matkailutuotteiden profiloimiseen 
  • Digitaalisuus ja esim. alustojen hyödyntäminen tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi matkailun markkinointiin
  • Virtuaalitodellisuuden ja elämysten yhdistäminen mahdollistaa kokonaan uusia matkailu-ulottuvuuksia
  • Etelä-Savon matkailu kansainvälistyy;  Venäjän ohella matkailijoita saapuu kasvavasti muualta Euroopasta ja myös esimerkiksi Aasian turistien määrä on lisääntynyt
  • Etelä-Savon matkailun toimijat ovat usein pieniä, joten verkostot ja yhteistyön tekeminen ovat yhä vahvemmin edellytys alalla pärjäämiselle
  • Matkailussa vahvistuvia trendejä ovat vastuullisuus, jakaminen, ekologisuus, autenttisuus, alkuperäisyys, aitous
  • Myös ilmastonmuutos näkyy yhä enemmän kuluttajien arvovalinnoissa