Osta
elämys

Rock Art on the Water -seminaari 9.6.2022 Mikkeli-Finland

Rock Art on the Water
- rock art sites by the seas, lakes and rivers, kalliotaiteen seminaaripäivän esitysmateriaalit

Kansainvälinen kalliotaideseminaari järjestettiin Mikkelissä torstaina 9.6.2022, Sodan ja rauhan keskus Muistin auditoriossa. Seminaari järjesttiin yhteistyössä kansainvälisen PreHistoric Rock Art Trails -järjestön sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein GeoNaCu Saimaa -hankkeen kanssa. 

Seminaarin teemoina olivat eurooppalaiset kalliotaidekohteet vesistöjen äärellä, niiden mahdollisuudet ja tulevaisuuden haasteet, sekä näkymät kalliotaiteen tutkimukseen. 

Tarkempi kuvaus esityksistä ja esittäjistä sekä esitysmateriaalit löytyvät tältä sivulta. 

Tervetuloa Mikkelissä 9.6.2022 järjestettävään kaikille avoimeen, kansainväliseen kalliotaiteen seminaarin "Rock Art on the Water"

Rock art on the Water -seminaari

Kalliotaidekohteet merien, järvien ja jokien rannoilla

OHJELMA

Katso esitys PRAT-CARP, Esihistorialliset kalliotaidereitit, kulttuuri- ja matkailukohteiden verkosto eurooppalaisten kalliotaidekohteiden ympärillä
Ph.D. Ramón Montes – Tekninen koordinaattori, Cultural Route of the Council of Europe Prehistoric Rock Art Trails

Katso esitys Rannikot, joet ja järvet. Eurooppalaiset ulkoilma-kalliotaidekohteet yleisönähtävyyksinä: teoreettiset mallit, käytännön ratkaisut ja tulevaisuuden haasteet.
Ph.D. José Manuel Rey-Garcia – Pontevedra-museon johtaja, Galicia, Espanja. Tieteellisen komitean päällikkö, Prehistoric Rock Art Trails Cultural Route.

Katso esitys Jokipurjehdus Côa-laakson arkeologisessa puistossa. Esihistoriallinen kalliotaide ja jokivarsien maisemat Pohjois-Portugalissa.
Ph.D. Aida Carvalho – Côa Valley -säätiön johtaja, Portugali. Varapuheenjohtaja, Cultural Route of the Council of Europe Prehistoric Rock Art Trails

Katso esitys 1  Katso esitys 2 Vézère -laakson esihistorialliset kohteet. Esihistoria and turismi Périgordin seudun jokien varsilla (Dordogne, Ranska)
Valérie Coustillas – Toimistopäällikkö, Dordogne-Périgord'in alueellinen neuvosto, Ranska
Video 1
Video 2

Katso esitys Hirviaihe Pohjois-Euroopan kivikautisessa kalliotaiteessa
Ville Mantere - tohtorikoulutettava, Arkeologian laitos, Turun yliopisto​

Katso esitys Akustiikka ja äänellinen kulttuuri esihistoriallisen ja historiallisen ajan pyhillä paikoilla Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa
Riitta Rainio – Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Katso esitys Kalliomaalauksia Suomessa ja pohdintoja saamelaiskosmologiasta 1600-luvulta
Francis Joy, Tutkijatohtori, Lapin yliopisto

Aida Maria Oliveira Carvalho

Kulttuurintutkimuksen tohtori. Väestöhistorian maisteri. Jatkotutkinto turismissa ja uskonnollisessa perinnössä, sekä jatkotutkinto kulttuurin hallinnassa. Tutkinto Eurooppa-tutkimuksessa.

Côa Parque -säätion hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021.

Kansallisen tiede- ja innovaationeuvoston jäsen.

Porton kaupungin ja Pohjois-Portugalin strategisen turismin neuvoston jäsen.

Professori Bragançan polyteknisessa instituutissa syyskuusta 2001 alkaen.

Humanististen tieteiden laitoksen koordinaattori, vuosina 2012-2021.

Tieteellisen matkailumarkkinointi maisteri -komitean jäsen.

Tutkija CITUR:issa (Center for Research, Development, and Innovation in Tourism).

Côa -laakson opas, vuosina 1996-2001.

On julkaissut useita artikkeleita erikoistuneissa tiedejulkaisuissa käsitellen perinnön vahvistamista ja kulttuurimatkailua. Sai erityismaininnan parhaasta tutkielmasta "Kulttuuri ja perintö" -osiossa, tapahtumassa X Postgraduate Conference ESGHT-ISCAL 2019.

Valérie Coustillas

Matkailututkinto.

Työskennellyt vuosina 1992-1996 matkailun aluehallinnossa – Puyguilhem Castle – Villars (Dordogne)

Vuosina1996-2012 työskenteli Dordognen aluehallinnossa – Matkailun aluepolitiikan osastolla

On työskennellyt vuodesta 2012 Dordognen aluehallinnon  – Eurooppa- ja aluepolitiikan osastolla, johtaa Ulko- ja Eurooppapolitiikan toimistoa (hajautettu yhteistyö ja kansainvälinen solidaarisuus)

Vastaa PRAT-CARP -järjestön Euroopan kulttuurireitistön teknisestä koordinoinnista Ranskassa vuodesta 2017, sekä toimii PRAT-CARP järjestön puheenjohtajan, Germinal Peiron sihteerinä.

Jose Manuel Rey Garcia

Arkeologian tutkinto Santiago de Compostelan yliopistosta, sekä historian, taidehistorian ja alueen tohtorintutkinto Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), erikoistunut kulttuuriperinnön hallintaan ja esihistorialliseen kalliotaiteeseen.

Galician (Espanja) paikallishallinnon kulttuuriperimän arkeologi vuodesta 1994, hän on koordinoinut useita arkeologisen perimän entisöimis- ja näytteillepanohankkeita, pääasiassa ulkoilma-kalliotaidekohteissa. Hän oli aktiivisesti mukana luomassa Campo Lameiron arkeologista kalliotaidepuistoa, jota hän johti sen perustamisesta heinäkuussa 2011 huhtikuuhun 2019, jolloin hän siirtyi johtamaan Pontevedra museota.

Hänen tutkimuksensa keskittyy Galician esihistoriaan, hallinoiden arkeologisia kaivauksia megaliittisilla hautakummuilla ja kohteissa, jotka ovat osa myöhempää neoliittista- ja varhaista pronssikautta. Näiden lisäksi hän on kiinnostunut ulkoilma-kalliotaidekohteiden näytteillepanosta ja levittämisestä Euroopan mantereella, joka oli myös hänen väitöskirjansa aihe.

Hän on kirjoittanut kirjoja ja useita kirjoituksia eri tiedejulkaisuihin, sekä tieteellisiin kokouksiin, koskien oman alansa tutkimusta.

Tällä hetkellä hän myös opettaa kulttuuriperinnön hallintaa ja esihistoriallista kalliotaidetta Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) -yliopistossa.  Hän on myös kansallisen kalliotaiteen tiedekomitean jäsen (ICOMOS-Spain), sekä PRAT-CARP järjestön kulttuurireitistön tiedekomiteassa.

Francis Joy

Kotoisin Yorkshiresta, Iso-Britanniasta, Francis on ollut saamelais kosmologiaan, uskomuksiin ja käytäntöihin sitoutunut tutkija vuodesta 2005, ja on kirjoittanut useita julkaisuja aiheesta, jotka löytyvät hänen saamelais shamanismia, kosmologiaa ja taidetta sulautetun tiedon järjestelmänä käsittelevästä väitöskirjastaan (Sámi Shamanism, Cosmology and Art as Systems of Embedded Knowledge), julkaistu 2018. (Available online)

Tällä hetkellä Francis työskentelee tohtoritutkijana ja osana Arktinen antropologia -kokoonpanoa Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa Rovaniemellä.

Mikkelin seminarissa hänen esityksensä pyrkii tiedottamaan osallistujia viimeisimmistä tutkimuksen kehityskuluista koskien Suomen esihistoriallisista kalliomaalauksista löydettyjä vastaavuuslukuja ja symboliikkaa, sekä 1600-luvun saamelaisen kosmologian hahmoja ja symboliikkaa, joita on kuvattu pyhissä saamelaisissa ennustusrummuissa. Rummut kuuluivat aikoinaan saamelaiskulttuurin uskonnollisiin menoihin erikoistuneille noaiddit'eille. Enemmistön näistä rummuista keräsivät lähetyssaarnaajat ja papit Ruotsin Sápmista, eli saamelaisten kotiseuduilta.

Ensimmäiset teoriat näiden korrelaatiosta tunnistivat tutkijat Suomessa jo 1970-luvulla, ja aihetta ovat tutkineet mm. Ville Luho, ja myöhemmin 1990-luvulla Milton Nunez, Eero Autio, sekä viimeaikoina Antti Lahelma.

Joyn esityksen tarkoitus on laajentaa uusien löytöjen suhteita eri ilmiöryhmien välillä, sekä niitä koskevia teorioita; mitä ne ovat ja miksi ne ovat merkittäviä saamelaisten historian mahdollisten yhdyskohtien kannalta.

Ville Mantere

Ville Mantere on arkeologian laitoksen tohtorikoulutettava Turun yliopistossa ja hänellä on uskontotutkimuksen maisterin tutkinto Åbo Akademista. Mantere on erikoistunut esihistoriallisten uskontojen ja taiteen tutkimukseen, sekä ihmisten ja eläinten suhteeseen metsästäjä-keräilijöiden yhteiskunnissa. Hänen väitöskirjansa käsittelee hirven ja ihmisen suhdetta Pohjois-Euroopassa (“The relationship between humans and elks in Northern Europe c. 12 000 – 1200 calBC”) on parhaillaan tarkastettavana ja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Mantere on opiskellut metsästäjä-keräilijä kalliotaidetta useiden vuosien ajan, ja on henkilökohtaisesti vieraillut suuressa osassa Pohjois-Euroopan kalliotaidekohteita.

Ramón Montes-Barquín

Arkeologian ja esihistorian tohtori Cantabrian yliopistosta (Espanja). Materiaalisen kulttuurin, sekä  keski- ja myöhäispaleolitiikan ja Iberian niemimaan paleoliittisen kalliotaiteen tutkija. Tieteellinen yhteistyökumppani Altamiran museon ja tutkimuskeskuksessa, jossa hän on kehittänyt erilaisia akeologisia töitä myöhäsipaleoliittisissa- ja kalliotaidekohteissa. Hän on kirjoittanut kymmenen kirjaa ja yli 200 tutkielmaa eri tieteellisiin julkaisuihin ja tieteellisiin kokouksiin.

Arkeologiseen turismiin erikoistunut kulttuuripäällikkö. Hän on johtanut monia arkeologisten kohteiden ja museoiden  esillepanohankkeita, sekä tulkintakeskuksia joiden keskiössä on kalliotaide. Tällä hetkellä hän johtaa kahta merkittävää tutkimusprojektia (Covalejos ja Cudon luolat, Cantabrian alue, Espanja) ja on kulttuuriprojektien teknikkona Cantabrian maaseudun kehitysverkostossa, sekä teknisenä koordinaattorina kalliotaideverkostossa, josta koostuvat Euroopan neuvoston kulttuurireitistön "Esihistorialliset kalliotaidereitit".

Riitta Rainio

Riitta Rainio on ääniarkeologiaan ja arkeoakustiikkaan erikoistunut tutkija Helsingin yliopistossa. Vuosina 2018–2023 hän toimii vastuullisena tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Akustiikka ja äänellinen kulttuuri esihistoriallisen ja historiallisen ajan pyhillä paikoilla Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa”.