Suoraan sisältöön
Osta
elämys

Risteily Luonterilla

Luonterin järvialue on Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohde.

Luonteri on erittäin laaja Saimaan järvialue lähellä Mikkeliä. Se on kuuluisa kalliorannoistaan ja puhtaasta vedestään. Alueen kallioperä on granaatti-kordieriitti-kiillegneissiä ja graniittia. Toisinaan mainitut kivilajit muodostavat seoskiviä. Silloin kiillegneississä on graniittista ainesta suonina tai laajempina alueina. Luonterin kalliosaarissa ja rannoilla on usean metrin korkuisia jyrkänteitä. Ne kuvastavat kallioperän ikivanhoja alueellisia ruhjeita ja rikkonaisuutta. Muodot erottuvat hyvin, sillä jääkausiajan toistuvien jäätiköitymisten aikana mannerjäätikön louhintatyö kohdistui voimakkaimmin juuri kallioperän heikkousvyöhykkeisiin. Mannerjäätikkö virtasi luoteesta kaakkoon ja se näkyy Luonterin maiseman suuntauksena edelleen.

Varteussaari (joissakin kartoissa Vartiosaari) on hyvä esimerkki karun järven karusta kalliosaaresta. Se on noin 1 km2 kokoinen kallioinen saari Luonterin vesistön lounaisosassa. Idän ja erityisesti koillisen suunnassa saarta ympäröivät laajat selkävedet. Saaren pohjois- ja länsipuolella on kapeita salmia ja rannat ovat lähellä olevien kalliosaarien suojaamia. Saaren pohjoispäähän suojaisaan lahteen on rakennettu myös Varteuksen retkisatama.

Luonterin retkisatamista löytyy tietoa Metsähallituksen Luontoon.fi-palvelusta täältä

Anttolan satamassa on Saimaa Geoparkin opaste, jossa kerrotaan alueen geologiasta ja kohteista: https://saimaageopark.fi/wp-content/uploads/2019/02/geopark_opastaulut_anttola_1806_web.pdf

Luonterin maisemissa on useita Saimaa Geoparkin geokohteita: Neitvuoren kalliomaasto, Enkelinpesän hajonnut siirtolohkare, Raintsaaren harjusaari ja kalliopaljastumat, Karihiekan hiekkaranta ja rantakalliot, Sarkaslammen kalliomaasto ja esihistorialliset kohteet, Kaarnavuoren kalliolippa, Rakokivien siirtolohkareet ja Haukkovuoren jyrkänteet.

Luonterin huippuoligotrofinen ja kirkas järvi on Natura 2000 -aluetta. Kasvitieteellisesti se on ruokojärvityyppiä. Luonteri on myös saimaannorpan elinaluetta. Alueen metsät ovat pääosin karuja kalliomänniköitä ja alueella on merkitystä vanhojen metsien suojelun kannalta. Lisää tietoa Luonterin Natura-alueesta löytyy Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta täältä.

Luonterin alueesta löydät tietoja myös Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta

Varaa tästä Takaisin

Osoite
Lotjasaari, 52100 Anttola

Puhelin
+358400409672

Sähköposti
jone.hermansson@gmail.com

Verkkosivusto
luksusristeilyt.fi

Hinta
2 tunnin risteily luoterilla max. 12 henkilöä 470,-
Voimassa 01.09.2021 saakka