Suoraan sisältöön

Ruotusotamiehen torppa

Miten ennen elettiin - siitä kertoo Ruotusotamiehen torppa Kuosmalan Siikakoskella.

Ruotusotamiehen torppa
Krimin sodassa (1853-1856) haavoittunut Fredrik August Malmberg muutti torppaan 15.3.1860 ja siitä lähtien torppaa on kutsuttu
Ruotusotamiehen torpaksi, jossa hän paranteli sodassa saamiaan haavoja. Sotahaavat eivät kuitenkaan koskaan parantuneet ja
niinpä hän sai valtiolta pensioonia eli invalidieläkettä koko loppu ikänsä. Malmbergit omistivat torpan ja tilan 1960-luvulle saakka,
jonka jälkeen Enonkosket ostivat sen. Viimeinen asukas torpassa Heikki Rimppi asui torpassa aina vuoteen 1983 saakka.

Ruotusotamiehen torppaan tutustuminen on mahdollista omatoimisesti, tervetuloa!

Osoite
Kinko-Ojantie 53, 51780 Juva

Puhelin
0400 761 944

Sähköposti
juvan.kunta@juva.fi

Verkkosivusto
http://www.juva.fi/fi/palvelut/matkailu/n%C3%A4ht%C3%A4vyydet--k%C3%A4yntikohteet/historiallisia-ja-luonnonn%C3%A4ht%C3%A4vyyksi%C3%A4/