Laiturilla - Mökkikirje 3/2015

Yksityistie - läpikulku kielletty?


Mökkikirje 3/2015 | Kirjoittaja: Seppo Toivonen


Se on kuoppainen ja kivinen - tai aivan liian hieno mökkitieksi. Se tulvii ja pehmenee keväisin ja ojat ovat taas kasvamassa umpeen. Se tuo mökille kutsumattomia, uteliaita ohikulkijoita  - tai on suljettu puomilla, jonka lukko jäätyy talvella ärsyttävästi.

MÖKKITIE  ON YHTEINEN EIKÄ KENENKÄÄN

Melkein jokainen mökkiläinen joutuu käyttämään yksityistietä. Kaikki sujuu mukavasti, kunnes tie tarvitsee kunnostusta. Kuka arvioi kunnostuksen tarpeen? Kuka maksaa ja miten kustannukset jaetaan? Kannattaako perustaa tiekunta? Oppaana yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela Mikkelin kaupungin tietoimesta.

Milloin tiekunta kannattaa perustaa tai pitää perustaa?

Tiekunta pitää perustaa, jos tieoikeuksista on epäselvyyttä tai havaitaan, että oletettuja tieoikeuksia ei papereista löydykään. Tilanne voidaan selvittää perustamalla tiekunta.

- Tiekunta pitää myös perustaa, jos tien osakkaat ovat  niin riitaisia, että eivät tule juttuun. Noin joka kolmas tapaus on sellainen, että osakkaat eivät ole pärjänneet ilman perustamista, ja tiekunta on perustettava, jos joku haluaa.

Tiekunnan perustaminen kannattaa aina, ei sellaista tilannetta ole ollut, ettei kannattaisi.

Mitä etuja tiekunnasta on?

- Jos tiekuntaa ei ole perustettu, on kyseessä pelkkä sopimustie. Moni asia on silloin epäselvä. Selvää on kuitenkin, että kenenkään, joka ei ole sopinut, ei tarvitse maksaa. Aika usein joku sopimustiellä kyllästyy kuoppiin ja ajattaa tielle soraa. Muut eivät välttämättä maksa.

Mutta kun tiekunta on perustettu ja kokoontuu säännöllisesti käsittelemään laissa mainittuja asioita, vuosittaisia kunnostuksia ja perusparannuksia, sen jälkeen päätös on yhteinen, kaikkia velvoittava, olipa mukana kokouksessa tai ei.Tienpito muuttuu suunnitelmalliseksi.

Viranomainen on läsnä, kun tiekunta pannaan pystyyn. Jokaiselle määrätään yksiköt ja silloin jokainen tietää, kuinka paljon hänen osuutensa kaikista kustannuksista on.

Paljonko maksaa vuosittain tien kunnossapito?

- Normaali tien kunnossapito maksaa noin tuhat euroa kilometriltä, kun auraus ja välttämätön sorastus ja pienet hallintokulut lasketaan yhteen. Kesämökkitie on vähän halvempi. Jos ei aurata, vuosikulut ovat noin 500-700 euroa kilometriltä.

Sitten ensimmäisen luokan tie, joka on molempiin suuntiin aurattava voi olla 1500 eurosta yöspäin, kalleimmatkaan tiet eivät maksa yli 2500 euroa per km.

Kun tie peruskunnostetaan, selvitään aika halvalla pari vuotta.

Mitä sisältyy normaaliin kunnossapitoon?

- Vuosihuolto on lähinnä lanaamista ja sorastusta. Toimitsijamies käy lapiolla laittamassa mursketta pahimpiin kuoppiin, muut osat sorastetaan tarpeen mukaan.

Peruskunnostukseen liittyy oikeastaan aina kaivuukone. Se voi sisältää rummunvaihtoja, rajumpaa mursketusta, ojien kaivuuta ja tien muotoonlaiton, jopa suurempien,kivien tai kallion räjäytettelyä.

Peruskorjaus maksaa halvimmillaan 5000 euroa/km, uusi tie  paikasta riippuen 10 000 - 20 000 euroa/km.

Suomi on olosuhteiden kannalta valitettavan hankala maa, tie jäätyy joka vuosi ja sulaa. Se on haavoittumimmillaan lyhyen ajan keväällä, routa rasittaa älyttömästi tietä.

Nykyisin saattaa olla pari kevättä talvellakin: tie jäätyy, sulaa taas, jne. Yhtenä talvena oli kolme roudan sulamista. Se rasittaa.

Paljonko Mikkelissä on järjestäytymättömiä teitä ja kuinka paljon tiekunnaksi järjestäytyneitä yksityisteitä?

- Järjestäytyneitä tiekuntia on noin 1200, sen lisäksi meillä on tiedossa vähän yli 200 järjestäytymätöntä tietä.

Niissä 1200:ssa on noin 50 uinuvaa, jotka eivät toimi millään lailla.  Yleensä ne ovat metsäteitä. Kun isoimmat hakkuut ajettu, vesominen ja aukipitäminen tahtoo jäädä ja niillä ajetaan niin kauan kuin pääsee.

Millaisia avustuksia kunta antaa tienpitoon?

- Kunnossapitoavustuksia ottaa vastaan noin 770 tiekuntaa tämän vuoden lopussa. Kesämökkitielle voi saada 150 euroa/km vuodessa. 

Arvioimme, että lisäksi satakunta tietä tekee peruskorjauksen, koska kuntaliitoksen seurauksena Suomenniemellä ja Ristiinassa on vielä tänä vuonna lisäkiihokkeena mahdollisuus saada 10% peruskunnostusavustus myös mökkitielle. Jos tiellä on silta tai muita kalliita peruskunnostettavia osuuksia, avustus voi olla 15-25%. Tavoitteena on, että tehdään peruskorjaus joka kymmenes vuosi.

Liitoksessa tuli Mikkeliin monta tuhatta kesämökkiä ja monta sataa tietä. Kaupungin strategiassa on, että myös haja-asutusalueilla pidetään huolta teiden kunnosta. Valtiolta ei kesämökkiteille saa avustuksia.

Mitä kustannuksia liittyy tiekunnan perustamiseen?

- Toimitusmaksu siitä, että viranomainen käy tutkimassa järjestäytymättömän tien, järjestää perustamiskokouksen ja huolehtii yksiköiden jakamisesta kiinteistöille on noin 300 euroa silloin, kun tielautakunta tekee toimituksen ja tuhannesta eurosta ylöspäin, jos sen tekee maanmittausinsinööri. Jos tien varrella on pysyvää asutusta ja toimituksen tekee tielautakunta, toimitusmaksu maksetaan kaupungin kassasta.

Miten viranomainen on mukana perustamisen jälkeen?

- Mikkelissä toimii tiekuntien hallinnontarkastus niin, että arvotaan vuosittain reilu 10 tiekuntaa ihan sattumanvaraisella arvonnalla ja käydään katsomassa, että kirjanpito täyttää meidän asettamat vaatimukset, että muut avustusehdot täyttyvät, että on tili ja kerätään yksikkömaksuja, ja että kokoukset on pidetty ja vastuuvapaudet myönnetty. Katsotaan myös tien kunto ja mitataan pituudet.

Tietysti tiekunta joutuu aina tarkistukseen, jos tekee peruskorjauksen ja anoo meiltä rahaa. Silloin käydään paikan päällä ja annetaan apua, että peruskorjaus menee oikein ja on sopiva.

Ketkä saavat käyttää yksityistietä, onko käytölle rajoituksia?

- Niillä on täysin vapaa kulku, jotka ovat tiekunnan jäseniä tai maanomistajia, omalla maallaan saa kulkea.

Muilla on jokamiehenoikeuteen perustuva kulku, jalan tai fillarilla. Mönkijöitä  ja kelkkoja koskevat eri säännöt.

Jos tiekunta on järjestäytynyt ja saa avustusta, tielle saa mennä kuka vain ajelemaan. Jos alkaa viihtyä liikaa, tiekunta voi ruveta laskuttamaan käytöstä. Esim. säännölliseen läpiajoon voidaan puuttua, silloin joutuu maksamaan käyttömaksua.

Voiko yksityistien sulkea puomilla? Pitääkö siihen olla lupa, kuka sen antaa?

- Yksityistien voi sulkea puomilla.

Järjestäytymätön tie on aika usein suljettu puomilla ilman minkäänlaista paperia. Kuitenkin sopimustiessäkin edellytetään kaikkien niiden sopimus, joiden maa on puomin takana. Kun kaikki ovat laittaneet nimen sopimukseen, puomi saa olla. Sille annetaan kunnan suostumus.

Tiekunnassa voidaan puomilla sulkeminen käsitellä, jos se mainitaan kutsussa. Kunnan on kunnioitettava puomin laittamista. Puomin takaista tienosaa ei enää avusteta, koska näin evätään muilta käyttö, jonka oikeuden kunta ostaa avustuksella.

Puomissa tulee olla viranomaislukko, jonka viranomaiset saavat omalla avaimellaan auki.

Kuuluvatko talviaurauksen kustannukset kaikille vai vain niille, jotka käyvät mökillä talvellakin? 

- Järjestäytymättömillä teillä on käytäntönä, että aurauksen maksamiseen osallistuvat vain ne, jotka ovat siitä erikseen sopineet.

Tiekunnassa kustannukset jaetaan osakkaiden kesken  käytetyn tienpituuden  ja käytön runsauden mukaan.

Tien talvikäyttö otetaan huomioon yksikköjä määrättäessä. Joka käyttää tietä talvisin, maksaa useammista yksiköistä kuin naapuri, joka ei käy talvisin. Vakinaisesti asuva maksaa enemmän kuin loma-asukas, jonka talvikäyttö on vähäisempää.

Tien on aina oltava aurattu pysyvään asutukseen asti, jos sellaista on. 

Maksavatko tien alkupäässä asuvat tien korjauksista myös tien loppupäässä?

- Eivät maksa, koska heidän yksiköissään otettu huomioon matka, ja liikennelaji. Kun kertoimena käytetty  matka on kovin pieni, samanlainen käyttäjä loppupäässä  maksaa enemmän.

Jos runsain asutus tien varrella on loppupäässä, on kustannusten jako alkupäälle edullinen.

Kuka maksaa, jos raskas liikenne rikkoo yksityistien?

- Jos tie on ollut siinä kunnossa kuin tien tarve on vaatinut ja pysyvän asumisen tie särkyy nyt keskellä kesää raskaalla liikenteellä, ollaan siinä ja siinä kenen kuuluu maksaa. Lähtökohta on se, että pankaa siihen kuntoon että raskas liikenne pääsee sinne aina.

Toinen asia on, että kelirikon aikana tien alussa on kyltti 8 tonnin rajoituksesta. Jos silloin tulee rekka ilman lupaa, kuorma-autoilija maksaa.

Sitten on välitapaukset, joissa kuorma-autoilijan vastuu on käytännössä pieni. Usein voidaan todeta, että tie ei ollut siinä kunnossa kuin pitäisi.

Kelirikon aika voi olla huhtikuun puolestavälistä juhannukseen. Jos joku epäilee, että betonitilaus tulee keväällä, paras keino on riippumaton tarkastaja, joka käy ennen ajoa ja ajon jälkeen ja kirjaa havaintonsa ylös.

Vanha laki sanoo, että se joka tien särkee, sen myös korjaa.

Laki sanoo myös, että tien on oltava tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Jos tie on metsätie, tarkoitus on saada metsästä puut pois.

Jäteauto käy nykyisin melkein joka torpassa. Esimerkiksi Haukivuoressa on kiinteistökohtainen jätehuolto. Kelirikkoaikana kuski voi soitttaa toimitsijamiehelle, joka voi antaa luvan, vaikkapa sillä perusteella, että yöllä pakasti. Silloin vastuu siirtyy tiekunnalle.

Lisätietoja:
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/kasikirja_yksityisteiden_tienpidon_osittelusta_2015.pdf