Mitä vettä juot mökillä?


Mökkikirje 1/2015 | Kirjoittaja: Seppo Toivonen


Yksi juo järvestä, toinen kaivosta, kolmas hakee juomaveden kaupan ulkoseinästä. Kesämökkien vesihuoltoon on monenlaisia ratkaisuja ja juoman laatu vaihtelee. Juomavesikelpoisia kaivoja taitaa olla aika harvassa, sillä kauppojen vesipisteet ovat vilkkaassa käytössä ja vesikanisterit käyvät kaupaksi.

Terveystarkastaja Sanna Toivanen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista, miten hyvää vettä loma-asukkaat juovat?
"Veden laatua ei ole järjestelmällisesti tutkittu eikä meillä ole luotettavaa tietoa siitä, mistä juomavesi mihinkin talouteen tulee. Lomalaiset ilmeisesti osaavat tarkkailla veden laatua, ainakaan vakavia ongelmia ei ole tullut esille. Ja tarvittaessa ihmiset ottavat juomaveden mukaansa muualta."

Miten puhdasta on mökkikaivojen vesi?
"Hyväkuntoiseen ja oikein rakennettuun rengaskaivoon vesi tule pohjan kautta. Jos kaivoon pääsee pintavettä, sitä ei voi suositella juomavedeksi. Keväisin kannattaa tarkistaa, ettei vedessä ole sameutta, hajua tai makua, joka viittaisi pintaveteen. Silmämääräisesti tulisi tarkastaa, että kaivon renkaiden välistä ei ole kasvanut puunjuuria kaivoon ja että renkaat ovat tiiviisti paikallaan ja että kansi on tiivis ja pitää myös jyrsijät loitolla.

Aika ajoin on syytä tiivistää renkaiden välejä. Jos kaivo vaatii peruskorjausta, johon omat taidot ja välineet eivät riitä, kannattaa kysellä lähiseudun isänniltä apua. Kaivonkorjauksiin erikoistuneita yrityksiä on aika harvassa.

Jos itse ryhtyy kaivoa korjaamaan, pitää aina olla kaveri mukana."

Miten kaivoveden laadun voi tarkastuttaa?
"Laaduntarkkailu perustuu kaivon omistajan omaan aktiivisuuteen. Meille tulee kesäisin viikottain yhteydenottoja lomalaisilta, jotka ainakin harkitsevat vesinäytteen lähettämistä laboratorioon, koska kyselevät näytepulloja. Niitä saa Eurofins Viljavuuspalvelusta Graanista ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimipisteistä Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa.

Suppein, pelkästään bakteereja etsivä testi voi maksaa, laboratoriosta riippuen, lähemmä sata euroa. Laajemmat testipaketit, joissa tutkitaan mm. raudan, mangaanin ja radonin esiintymistä, maksavat 150-250 euroa ja kaikkein laajimmat vielä enemmän."

Milloin kannattaa teettää laaja vesianalyysi?
"Hintaa tulee sen verran paljon, että kannattaa miettiä, miten paljon vettä käytetään ja mitä siitä on tarpeellista tutkia. Rauta, mangaani ja radon ovat yleisiä

porakaivoissa, mutta niitä esiintyy myös rengaskaivoissa.
Jos mökillä ollaan vain kesäkuukausina ja vesi tulee vain keittiön pisteeseen tai otetaan suoraan kaivosta, eivät asukkaat altistu kemiallisille muuttujille niin paljon. Jos taloa käytetään ympäri vuoden ja siellä on esim. pesukoneita eli varustelu vastaa vakituisen asunnon tasoa, voi olla järkevää tutkia veden laatua laajemmin. Rauta ei ole terveydelle haitallista, mutta värjää vesialtaat ja WC:t ruskeiksi. Mangaani ei uusimpien tutkimusten mukaan ole ihan niin haitaton kuin on luultu. Se saattaa aiheuttaa isoina määrinä lapsille keskittymishäiriöitä. Näiden haitta-aineiden poistaminen vaatii aika kalliit laitteet."

Entä järvivesi?
"Vaikka järvivesi voi olla hyvälaatuista, ei sitä suositella juomavedeksi. Pintavesi on aina pintavettä. Sen mikrobiologisesta laadusta ei tiedä mitä se on seuraavana päivänä. Esim. perunoiden keittämiseen järvivettä voidaan käyttää ja juomavetenäkin keittämisen jälkeen. Tässäkin täytyy kuitenkin muistaa, että jos järvessä on sinileväkukintoa, niin sinilevien muodostamat myrkyt eivät häviä keittämällä."

Aika monet näyttävät hakevan juomavetensä kauppojen vesijohtopisteistä. Kuinka kauan se säilyy hyvänä?
"Vesijohtoveden laatua seurataan koko ajan. Jos astiat ovat puhtaita, vesi säilyy hyvänä muutaman päivän lämpimässäkin ja viileässä säilytettynä pitempään."

KAUPPIAS VEDENJAKELIJANA

Mäntyharjun K-supermarketin kauppias Hannu Tuononen, kuinka paljon asiakkaat käyttävät kaupan ulkoseinässä olevaa vesipistettä?
"Sitä on vaikea arvioida, koska vedenkulutus nousee kesällä kaupassa muutenkin. Palveluahan se on, päivittäin siellä on kävijöitä."

Tuleeko siitä palautetta?
"Silloin tällöin asiakkaat mainitsevat, että se on hyvä asia. Ja jos hanassa on jotain vikaa, siitä käydään heti sanomassa."

Puumalan saaristokunnassa loma-asukkaita on kesäisin enemmän kuin vakinaista väkeä. Hurissalon Salen kauppias Jorma Tikka, miten suosittu kaupan vesipiste on?
"Kyllä se vilkkaassa käytössä on, ehkä noin neljännes asiakkaista kesäaikaan käyttää sitä hyväksi. Hanan vieressä on rahalipas ja täällä kassallakin voi suorittaa vapaaehtoisen vesimaksun, jonka ihmiset tuntuvat ihan mielellään maksavan. Vesipiste on kovalla rasituksella kun sitä hanaa edestakaisin väännetään. Se ruukaa mennä rikki, ja joka toinen vuosi se on uusittava. Siihen vesimaksut riittävät reilusti."


Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen piiriin kuuluvat Mikkelin lisäksi Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi ja Pertunmaa. Juva kuuluu Pieksämäen alueeseen ja Puumala Savonlinnan alueeseen.